Dagrun Skjelbred
© Foto: Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Dagrun Skjelbred

Dagrun Skjelbred er professor emeritus i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har forsket på lese- og skriveopplæring og er forfatter av flere lærebøker for både grunnskolen og lærerutdanningene. I tillegg har hun lang erfaring som lærerutdanner og som lærer i skolen.

Elevens tekst

Et utgangspunkt for skriveopplæring
Dagrun Skjelbred
Utgivelsesår: 2014

Literacy i læringskontekster

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2013

Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Mening i tekst

Teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring
Ingolv Austad (red.)
Utgivelsesår: 2003

ABC Start (L97)

Min første lese- og skrivebok
Dagrun Skjelbred og Margaret Skjelbred
Utgivelsesår: 2002

ABC Start (L97)

Mi første lese- og skrivebok
Dagrun Skjelbred og Margaret Skjelbred
Utgivelsesår: 2002

ABC Bokstavbok A Stavskrift (L97)

Dagrun Skjelbred og Gro Dahle
Utgivelsesår: 1997