Olav Stokland

Olav Stokland

Overlege dr.med. Olav Stokland er spesialist i indremedisin/hjertesykdommer og anestesiologi. Han har arbeidet som overlege ved hjerteavdelingen, anestesiavdelingen og intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Kardiovaskulær intensivmedisin

Olav Stokland og Bjørn Bendz (red.)
Utgivelsesår: 2015