Kjell Kristoffersen

Kjell Kristoffersen

er dr.polit. med studieretning sykepleievitenskap. Han arbeider som førsteamanuensis ved Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen og ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i Vestfold.

Å leve med kronisk sykdom

En varig kursendring
Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)
Utgivelsesår: 2007

Helsens sammenhenger

Helsefremmende prosesser ved kronisk sykdom
Kjell Kristoffersen
Utgivelsesår: 2006