Astrid Skaathun
© Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

Astrid Skaathun

Fleire vegar mot mål

Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole
Margunn Mossige, Astrid Skaathun og Marianne Røskeland
Utgivelsesår: 2007