Eivind Engebretsen

Eivind Engebretsen

Hva sa klienten?

Retorikken i barnevernets journaler
Eivind Engebretsen
Utgivelsesår: 2007