Karin Gustavsen Tvetene

Karin Gustavsen Tvetene

Karin Gustavsen Tvetene er sosionom og sosiolog og dr. stipendiat og høyskolelektor ved HENÆR-senteret, Høyskolen i Vestfold. Tema for forskingsarbeidet er sosial ulikhet. Fokus er barnefattigdom i Norge. Hun har tidligere bla arbeidet med nasjonale utviklingsoppgaver innenfor sosialtjenesten, vært sosialleder i Skien kommune og er mye benyttet som foredragsholder.