Ragnar Vik

Ragnar Vik

Immaterialrett

og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven
Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik
Utgivelsesår: 2009