Verena Bentzen

Verena Bentzen

Strategisk læring

Teori og pedagogisk anvendelse
Ivar Bråten og Bodil Stokke Olaussen
Utgivelsesår: 1999