Ivar Selmer-Olsen
© Berit Gåsbakk

Ivar Selmer-Olsen

Ivar Selmer-Olsen, f. 1952, dekan og prorektor ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim. Førsteamanuensis i norsk med barnekultur som spesiale.

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland (red.)
Utgivelsesår: 2014

Med kjærlighet til publikum

Kunst for barn under tre år
Leif Hernes, Ellen Os og Ivar Selmer-Olsen
Utgivelsesår: 2010

Barns kultur

Tone Birkeland og Gunvor Risa (red.)
Utgivelsesår: 1997