Elisabeth Selj
© Foto: Ram Gupta/UiO

Elisabeth Selj

Elisabeth Selj er dosent i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved flere pedagogiske høyskoler og universiteter. Hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Hun er spesielt opptatt av skriving på andrespråk i skole og høyere utdanning.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015

Med språklige minoriteter i klassen

Språklige og faglige utfordringer
Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)
Utgivelsesår: 2008