Peter Ørebech

Peter Ørebech

Peter Ørebech er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (BFE). Forfatterens to siste bøker er Rettsøkonomi for fornybare ressurser (2012), sammen med Torbjørn Trondsen og The Role of Customary Law in Sustainable Development (2005), sammen med Fred Bosselman.

Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år

Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2013