Ture Schwebs
© Ture Schwebs

Ture Schwebs

Ture Schwebs er førsteamanuensis ved lærerutdanningen, Høgskolen i Bergen, hvor han underviser i medie- og norskfaglige emner. Han har utgitt flere bøker om tekster i tradisjonelle og nye medier, blant annet tekst.no (med Hildegunn Otnes, Cappelen 2006), Media i samfunnet (med Helge Østbye, Samlaget 2007) og Tekst 2 null (med Jon Hoem, Universitetsforlaget 2009). Schwebs har publisert en rekke artikler og forskningsrapporter om barn, IKT og læring, og i Enter: Veien mot en IKT-didaktikk (red. Svein Østerud, Gyldendal 2009) viser han hvordan digital teknologi kan brukes som plattform for læringsaktiviteter. Han har også utgitt en norskfaglig cd-rom for videregående skole (Rom for norsk, Universitetsforlaget 1998).

Å være på nett

Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier
Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)
Utgivelsesår: 2008

tekst.no

Strukturer og sjangrer i digitale medier
Ture Schwebs og Hildegunn Otnes
Utgivelsesår: 2006