Mikkel Nils Sara

Mikkel Nils Sara

Reindriften i Finnmark

Rettshistorie 1852-1960
Bull, Oskal og Sara
Utgivelsesår: 2001