Helge Sandøy
© Foto: Universitetet i Bergen

Helge Sandøy

Helge Sandøy er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidd særleg med språkhistorie, språkvariasjon, språkendring og språknormering.

Språkmøte

Innføring i sosiolingvistikk
Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy
Utgivelsesår: 2008