Margareth Sandvik
© Foto: Morten Løvseth

Margareth Sandvik

Margareth Sandvik (f. 1956) er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er opptatt av tekstteori, særlig samtale og argumentasjon, og av språkutvikling med vekt på tekstkompetanse.

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland (red.)
Utgivelsesår: 2014

Språkpermen

Lær meg norsk før skolestart! Pakke à 10 stk.
Margareth Sandvik og Marit Spurkland
Utgivelsesår: 2012

Lær meg norsk før skolestart!

Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen
Margareth Sandvik og Marit Spurkland
Utgivelsesår: 2012

Med språklige minoriteter i klassen

Språklige og faglige utfordringer
Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)
Utgivelsesår: 2008

Barn, språk og kultur

Språkutvikling fram til sjuårsalderen
Helene Valvatne og Margareth Sandvik
Utgivelsesår: 2007

Skriving i lærerutdanningene

Margareth Sandvik
Utgivelsesår: 2006

Tekst og kontekst

En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk
Wenche Vagle, Margareth Sandvik og Jan Svennevig
Utgivelsesår: 1993