Marit Samuelstuen

Marit Samuelstuen

Læring

I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2002