Per Øystein Saksvik
© Adresseavisen

Per Øystein Saksvik

Per Øystein Saksvik er professor i psykologi ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag.

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv
Per Øystein Saksvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Klinisk organisasjonspsykologi

Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø (red.)
Utgivelsesår: 2009

Mestring av endringer i arbeidslivet

En guide til deg som er ansatt (eller leder) i en organisasjon i endring
Per Øystein Saksvik
Utgivelsesår: 2008

Tiltak mot sykefravær

Aslaug Mikkelsen (red.)
Utgivelsesår: 2002