Unn Røyneland
© Foto: Ram Gupta/UiO

Unn Røyneland

Unn Røyneland er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitet i Oslo. I forskingen sin har hun særlig vært opptatt av språklig praksis blant unge språkbrukere i bygd og by.

Det norske dialektlandskapet

Innføring i studiet av dialekter
Brit Mæhlum og Unn Røyneland
Utgivelsesår: 2012

Språkmøte

Innføring i sosiolingvistikk
Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy
Utgivelsesår: 2008