Åse Røthing

Åse Røthing

Åse Røthing er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus hvor hun underviser ved masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning. Røthing har doktorgrad innen religionssosiologi og kjønnsforskning fra Det teologiske fakultet (UiO), og har deretter et post.doc-prosjekt om undervisning om seksualitet i skolen knyttet til Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO). Hun har jobbet som forsker i forskningsprogrammet "Kulturell kompleksitet i det nye Norge" (Culcom, UiO) ledet av Thomas Hylland Eriksen. Her studerte hun, med utgangspunkt i klasseromsobservasjoner og lærebokanalyser, hvordan «norskhet» forstås og «produseres» i ungdomsskolen. Røthing har blant annet skrevet boken Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (2009, sammen med Stine H. B. Svendsen), har redigert antologiene Verdier (2008, sammen med Oddbjørn Leirvik) og Norske seksualiteter (2009, sammen med Wencke Mühleisen), og er aktuell som redaktør sammen med Geir Afdal og Espen Schjetne for boka Empirisk etikk i pedagogiske praksiser, som kommer på Cappelen høsten 2014. I boka Pedagogikk - en grunnbok (Stray og Wittek (red.) 2014) bidrar hun med to kapitler om kjønn og identitet.

Empirisk etikk i pedagogiske praksiser

Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon
Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne (red.)
Utgivelsesår: 2014

Pedagogikk

- en grunnbok
Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)
Utgivelsesår: 2014

Elevmangfold i skolen 1-7

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Seksualitet i skolen

Perspektiver på undervisning
Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen
Utgivelsesår: 2009

Norske seksualiteter

Wencke Mühleisen og Åse Røthing (red.)
Utgivelsesår: 2009