Leif-Henrik Rønnevig

Leif-Henrik Rønnevig

Innføring i telekommunikasjonsrett

Jon Bing mfl.
Utgivelsesår: 2001