Edvard Befring

Edvard Befring

Edvard Befring er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Sidan midten av 1970-åra har han vore ein av dei mest sentrale aktørane i norsk spesialpedagogikk, med eit stort nordisk og internasjonalt fagleg nettverk. Frå 1975 til 1987 var han rektor ved den tidlegare Statens spesiallærarhøgskole. Her stod han i spissen for etableringa av embetseksamen og doktorgraden i spesialpedagogikk. Han har vore leiar for fleire større nasjonale utgreiingar innanfor oppvekst- og barnevernssektoren, og han er ein etterspurd foredragshaldar og ein aktiv deltakar i debatten om skole og oppvekstvilkår.

Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap

Edvard Befring
Utgivelsesår: 2015

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Ungdom, læring og forebygging

Edvard Befring og Bjørg-Elin Moen
Utgivelsesår: 2011

Spesialpedagogisk utsyn - læring og oppvekst

Artiklar i utval og med introduksjon av Reidun Tangen
Edvard Befring
Utgivelsesår: 2006