Else Ryen
© Foto: Universitetet i Oslo/ILN

Else Ryen

Else Ryen er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, der hun underviser i studiefaget norsk som andrespråk. Hun har arbeidet med bl.a. fagspråk, didaktikk og grammatikk og har forfattet og medredigert en rekke publikasjoner innen fagfeltet norsk som andrespråk. Hun har også arbeidet med skoleforskning og er opptatt av undervisning og læring i en flerkulturell kontekst.

Med språklige minoriteter i klassen

Språklige og faglige utfordringer
Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)
Utgivelsesår: 2008

Lær mer norsk studiebok

Norsk bokmål for fremmedspråklige
Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen
Utgivelsesår: 1992

Lær mer norsk arbeidsbok

Norsk bokmål for fremmedspråklige
Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen
Utgivelsesår: 1992

Lær mer norsk fasit

Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen
Utgivelsesår: 1992

Lær mer norsk lærerveiledning

Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen
Utgivelsesår: 1992