Arne Kalland

Arne Kalland

Japans historie

Fra jegersamfunn til økonomisk supermakt
Arne Kalland
Utgivelsesår: 2005