Thore Roksvold

Thore Roksvold

Thore Roksvold (f. 1946) var professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus fram til 1. januar 2014. Han er dr.philos. fra Universitetet i Oslo i 2005 med avhandlingen Var avisspråket bedre før? En metodetriangulert studie av normendringer i norsk avisspråk på 1900-tallet.

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015

Norske medier - journalistikk, politikk og kultur

Kristin Skare Orgeret (red.)
Utgivelsesår: 2012