Eric Rinvik

Eric Rinvik

Menneskets funksjonelle anatomi

Med hovedvekt på bevegelsesapparatet
Hans A. Dahl og Eric Rinvik
Utgivelsesår: 2010