Vidar Ringstad

Vidar Ringstad

Vidar Ringstad har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og tok den filosofiske doktorgrad samme sted. Han har vært stipendiat der, forsker i Statistisk sentralbyrå, dosent ved Høgskolen i Telemark og er nå seniorforsker ved Telemarksforskning.

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider

Kompendium for Høyskolen Kristiania (kapittel 1–6)
Vidar Ringstad

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider

Oppgaver og løsninger
Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2011

Samfunnsøkonomi og sunn fornuft

Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2007

Kulturøkonomi

Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2005

Offentlig økonomi og økonomisk politikk

Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2003

Offentlig økonomi og økonomisk politikk

Løsninger til oppgaver
Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2003

Mikro- og markedsøkonomi

Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2002

Mikro- og markedsøkonomi

Løsninger til oppgaver
Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2002

Makroøkonomi og norsk stabiliseringspolitikk

Løsninger til oppgaver
Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2001

Makroøkonomi og norsk stabiliseringspolitikk

Vidar Ringstad
Utgivelsesår: 2001