Per Kjøl

Per Kjøl

Pedagogikk og politikk

Festskrift til Alfred Oftedal Telhaug i anledning 70-årsdagen 25. september 2004
Petter Aasen, Per Bjørn Foros og Per Kjøl (red.)
Utgivelsesår: 2004