Solveig Magnus Reindal

Solveig Magnus Reindal

Solveig M. Reindal er dr. scient. i spesialpedagogikk og professor i pedagogisk filosofi ved pedagogikkseksjonen ved NLA Høgskolen i Bergen. Hennes forskningsområder er etikk og pedagogiske grunnlagsproblemer. Hun har publisert nasjonalt og internasjonalt innen feltet. Norske bidrag er blant annet Eksistens og pedagogikk. En samtale om pedagogikkens oppgave (2016) sammen med paul Otto Brunstad og Herner Sæverot.

Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte

Rune Sarromaa Hausstätter og Solveig Magnus Reindal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Spesialpedagogikk og etikk

Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter
Solveig M. Reindal og Rune Sarromaa Hausstätter (red.)
Utgivelsesår: 2010