Arild Raaheim

Arild Raaheim

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

En innføringsbok i psykologi

for universiteter og høgskoler
Kjell Raaheim og Geir Høstmark Nielsen (red.)
Utgivelsesår: 1998