Sverre Knutsen

Sverre Knutsen

Sverre Knutsen (f. 1945) er førsteamanuensis i økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI. Knutsen har publisert artikler i ledende internasjonale tidsskrifter innen økonomisk historie og næringslivshistorie, samt flere bidrag i bøker og antologier på internasjonale forlag. Blant hans senere publikasjoner er ”The development of a hybrid structure in Norway: Banks and economic change in the European periphery” i boken The Origins of National Financial Systems av D.J. Forsyth og D. Verdier; Vern mot Kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år (sammen med Gunhild Ecklund); Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918-1998 (med Even Lange og Helge Nordvik).

Norsk vegpolitikk etter 1960. Stykkevis og delt?

Sverre Knutsen og Knut Boge
Utgivelsesår: 2005