Harald Hornmoen
© Tomas Rolland

Harald Hornmoen

Harald Hornmoen (f. 1959) er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er dr.art. fra Universitetet i Oslo i 2003 med avhandling om amerikansk forskningsjournalistikk. Hornmoen har journalistisk bakgrunn fra musikkpresse og NRK radio, og er tidligere redaktør av forskningsmagasinet Apollon.

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015

Fornuften har flere stemmer

Offentligheten, forskeren og journalisten
Harald Hornmoen, Gitte Meyer og Peter Sylwan
Utgivelsesår: 2006