Kirsten Fiskum

Kirsten Fiskum

Kirsten Fiskum er lektor med hovedfag i kjemi. Hun har mer enn ti års erfaring med undervisning i naturfag.

Natur og univers 3 Lærerens bok

Kirsten Fiskum, Erik Steineger, Rolf Åsbø og Bjørn Eidissen
Utgivelsesår: 2010

Natur og univers 3 Elevbok

Kirsten Fiskum, Erik Steineger og Rolf Åsbø
Utgivelsesår: 2009

Natur og univers 3 Elevbok

Kirsten Fiskum, Erik Steineger og Rolf Åsbø
Utgivelsesår: 2009

Natur og univers 2 Lærerens bok

Kirsten Fiskum og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2008

Natur og univers 2 Elevbok

Kirsten Fiskum og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2007

Natur og univers 1 Lærerens bok

Kirsten Fiskum og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2007

Naturfag Tema Stoffer i dagliglivet

Kirsten Fiskum
Utgivelsesår: 2007

Naturfag Tema Stoff i dagleglivet

Kirsten Fiskum
Utgivelsesår: 2007

Natur og univers 1 Elevbok

Kirsten Fiskum og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2006

Natur og univers 1 Elevbok

Kirsten Fiskum og Erik Steineger
Utgivelsesår: 2006