Egil W. Martinsen

Egil W. Martinsen

Egil W. Martinsen, professor dr.med., er spesialist i psykiatri og leder av FoU-avdelingen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014