Helge Parnemann

Helge Parnemann

Tysk skoleordbok (fleksibind)

Tysk-norsk/norsk-tysk
Herbert Svenkerud, Helge Parnemann og Erik Hansen
Utgivelsesår: 2015

Tysk ordbok (fleksibind)

Tysk-norsk/norsk-tysk
Helge Parnemann og Herbert Svenkerud
Utgivelsesår: 2010

Tysk skoleordbok (fleksibind)

Tysk-norsk/norsk-tysk ordbok
Herbert Svenkerud, Helge Parnemann og Erik Hansen
Utgivelsesår: 2006

immer besser

Tysk aktivitetsgrammatikk for videregående skole
Bianca Bali og Helge Parnemann
Utgivelsesår: 2004

immer besser

Tysk aktivitetsgrammatikk for videregående skole
Bianca Bali og Helge Parnemann
Utgivelsesår: 2004

Differensiert tysk grammatikk Fasit

Helge Parnemann
Utgivelsesår: 1995

Differensiert tysk grammatikk

Helge Parnemann
Utgivelsesår: 1995

Differensiert tysk grammatikk Øvingsbok

- for den videregående skolen og ungdomsskolen
Helge Parnemann
Utgivelsesår: 1995

Differensiert tysk grammatikk

for den videregående skolen og ungdomsskolen
Helge Parnemann
Utgivelsesår: 1995