Nils Oskal

Nils Oskal

Finnmarksloven

Hans-Kristian Hernes og Nils Oskal (red.)
Utgivelsesår: 2008

Reindriften i Finnmark

Rettshistorie 1852-1960
Bull, Oskal og Sara
Utgivelsesår: 2001