Odd Orskaug

Odd Orskaug

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo.
Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Sinus Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals

Sinus Påbygging T Brettbok (2012)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016) Brettbok

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 1P Brettbok (2009)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus 1T Brettbok (2009)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus 2P Brettbok (2011)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus 1YP Brettbok (2009)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus R1 Brettbok (2013)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus Påbygging P Brettbok (2012)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus R2 Brettbok (2008)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

Sinus S2 Brettbok (2008)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

coSinus R2 Brettbok (2008)

Digital oppgavebok
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals

coSinus Digital (2014)

Digital oppgavesamling Vg1 - Lisens via LMS og Feide
Tore Oldervoll, Sigbjørn Hals, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje

Sinus 1T Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 1P Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 1P-Y Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 2P Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus 1YT/1T-Y Brettbok (2011)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch

Sinus 2P-Y Brettbok (2014)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus S2 Brettbok (2015)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Sinus Forkurs Grunnbok (2016) Brettbok

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

coSinus Forkurs Oppgavesamling 2016

for ingeniørutdanning
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2016

Sinus Forkurs Grunnbok 2016

for ingeniørutdanning
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2016

Sinus S2 (2015)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2015

Sinus R2 Brettbok (2015)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2015

Sinus R2 (2015)

Lærebok i matematikk for Vg3. Studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2015

Sinus S2 (2015)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2015

Sinus R2 (2015)

Lærebok i matematikk for Vg3. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2015

Sinus 2P-Y (2014)

Grunnbok i matematikk Vg3. Påbygging til generell studiekompetanse
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2014

Sinus 2P-Y (2014)

Grunnbok i matematikk Vg3. Påbygging til generell studiekompetanse
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2014

Sinus 2P (2014)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1P (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1T (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1P-Y (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus 2P (2014)

Lærebok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1P (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus 1T (2014)

Lærebok i matematikk for Vg1. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2014

Sinus S1 Brettbok (2013)

Digital lærebok
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2013

Sinus S1 (2013)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2013

Sinus S1 (2013)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2013

Sinus R1 (2013)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2013

Sinus Påbyggingsboka P (2012)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2013

Sinus R1 (2013)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Sigbjørn Hals og Otto Svorstøl
Utgivelsesår: 2013

Sinus Påbyggingsboka P (2012)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2012

Sinus Påbyggingsboka T (2012)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2012

Omkring Sinus Lærernettsted

Tilleggsressurs for lærer
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2012

Sinus Påbyggingsboka T (2012)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2012

Sinus 2P (2011)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2011

Sinus 2P (2011)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2011

Sinus 1YT/1T-Y (2011)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglege program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2011

Sinus 1YT/1T-Y (2011)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2011

Sinus 1YP Hávális girji (Engangsboka) Nordsamisk

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Jan-Erik Pedersen
Utgivelsesår: 2010

Sinus 1YP Nordsamisk

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2010

coSinus Forkurs Studiebok 2009

Ingeniørutdanning - Maritim høgskoleutdanning
Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2009

Sinus Elektrofag P (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1 yrkesfagleg utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2009

Sinus Bygg og anleggsteknikk P (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2009

Sinus Elektrofag P (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2009

Sinus Forkurs Grunnbok 2009

Ingeniørutdanning - Maritim høgskoleutdanning
Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2009

Sinus Bygg og anleggsteknikk P (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2009

Sinus 1YP (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2009

Sinus 1T (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Studieforberedande program
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2009

Sinus Teknikk og industriell produksjon P (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2009

Sinus 1YP (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2009

Sinus 1P (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2009

Sinus 1T (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2009

Sinus Teknikk og industriell produksjon P (2009)

Grunnbok i matematikk for Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2009

Sinus S2 (2008)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2008

coSinus R2 (2008)

Oppgåvesamling i matematikk for Vg3, studieførebuande program
Odd Orskaug, Tore Oldervoll, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2008

Sinus R2 (2008)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieførebuande program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2008

Sinus S2 (2008)

Lærebok i matematikk for Vg3, studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2008

coSinus R2 (2008)

Oppgavesamling i matematikk for Vg3, studieforberedende program
Odd Orskaug, Tore Oldervoll, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2008

Sinus R2 (2008)

Grunnbok i matematikk for Vg3. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2008

Sinus 2T (2007)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2007

Sinus 2T (2007)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2007

Sinus Eingongsboka 1YP

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Jan-Erik Pedersen
Utgivelsesår: 2007

Sinus X (2007)

Lærebok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2007

Sinus Eingongsboka 1P

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Jan-Erik Pedersen og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2007

Sinus Engangsboka 1YP

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Jan-Erik Pedersen
Utgivelsesår: 2007

Sinus X (2007)

Lærebok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program
Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch
Utgivelsesår: 2007

Sinus Engangsboka 1P

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch , Jan-Erik Pedersen og Sigbjørn Hals
Utgivelsesår: 2007

Sinus Service og samferdsel

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Elektrofag T

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Bygg og anleggsteknikk T

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Design og handverk Medium og kommunikasjon

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Bente Melby
Utgivelsesår: 2006

Sinus Elektrofag T

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Bygg og anleggsteknikk T

Grunnbok i matematikk Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Teknikk og industriell produksjon T

Grunbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Restaurant og matfag

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Kirsti Bråten
Utgivelsesår: 2006

Sinus Teknikk og industriell produksjon T

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Helse og sosialfag

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Service og samferdsel

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglige utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

Sinus Design og håndverk Medier og kommunikasjon

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Bente Melby
Utgivelsesår: 2006

Sinus Restaurant og matfag

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglige utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Kirsti Bråten
Utgivelsesår: 2006

Sinus Helse og sosialfag

Grunnbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram
Tore Oldervoll, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje
Utgivelsesår: 2006

multiMatte Oppgavekort

Matematikk for Vg1. Studieforberedende, teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag, design og håndverk
Odd Orskaug, Jan-Erik Pedersen og Grete Maus
Utgivelsesår: 2005

multiMatte Digital

Matematikk for Vg1. Studieforberedende, teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag, design og håndverk
Odd Orskaug, Jan-Erik Pedersen og Grete Maus
Utgivelsesår: 2005

CoSinus 1MXY

Oppgavesamling
Oldervoll m.fl.
Utgivelsesår: 2001