Erling E. Guldbrandsen

Erling E. Guldbrandsen

Erling E. Guldbrandsen er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har en magistergrad om norsk samtidsmusikk og en doktorgrad om europeisk etterkrigsmodernisme med vekt på Pierre Boulez. Guldbrandsen har forsket, publisert og undervist på feltet musikkhistorie i en årrekke og har bred erfaring med samtidsmusikk. Han har vært musikkoordinator ved Henie-Onstad Kunstsenter, programsekretær i NRK, redaktør for magasinet «NRK musikken» og musikkritiker i Ballade og Morgenbladet. Han leder for tiden doktorgradsutdanningen i musikk- og teatervitenskap, estetikk, kunst- og idéhistorie ved UiO, og driver forskergruppen MORG (Musical Modernism Research Group).

Vestens musikkhistorie

Fra 1600 til vår tid
Erlend Hovland (red.)
Utgivelsesår: 2012

Musikk og mysterium

Fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring
Erling E. Guldbrandsen og Øivind Varkøy
Utgivelsesår: 2004