Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal er journalist, og har mellom anna arbeidet i NRK. Ho var første redaktør i ukeavisa Ny Tid. Oltedal er i dag førstelektor ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus, der ho mellom anna underviser i presseetikk og nyheitsjournalistikk.

Norske medier - journalistikk, politikk og kultur

Kristin Skare Orgeret (red.)
Utgivelsesår: 2012

Vesentleg og viktig?

Om profesjonsverdiar i journalistkvardagen
Audgunn Oltedal
Utgivelsesår: 2012

Medier, politikk og samfunn

Berit von der Lippe (red.)
Utgivelsesår: 2006