Anne Horne

Anne Horne

Tenning eller utbrenning?

Utfordringer og muligheter i prosjektarbeid
Anne Horne og Anita Horvei Henriksen
Utgivelsesår: 2005