Per Bård Torvik

Per Bård Torvik

Fra ord til handling

Om prestasjonsutvikling i praksis
Kaas, Kaggestad, Kristiansen, Hekneby, Torvik, Ulseth og Wersland
Utgivelsesår: 2007