Birger Wersland

Birger Wersland

Birger Wersland driver firmaet Goalgetter og jobber til daglig med prestasjonsutvikling gjennom trening av ledere og lederteam. Han er medforfatter av boka «Fra ord til handling» (2007) og «Hva er din drøm?» (2007).

Bedre medarbeider- og utviklingssamtaler

Treningsmanual for ledere og medarbeidere
Birger Wersland
Utgivelsesår: 2010

Fra ord til handling

Om prestasjonsutvikling i praksis
Kaas, Kaggestad, Kristiansen, Hekneby, Torvik, Ulseth og Wersland
Utgivelsesår: 2007