Monica Wammen Nortvedt

Monica Wammen Nortvedt

Monica W. Nortvedt er professor og leder for Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen (HiB). Hun leder også et strategisk forskningsprogram ved HiB der søkelyset er spesielt på implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning og i praksisfeltet, og hun har en bistilling ved FoU-avdelingen i Helse Bergen. Nortvedt er utdannet intensivsykepleier, har hovedfag i helsefag og doktorgrad på en avhandling om multippel sklerose og livskvalitet. I årene 2009–2014 ledet hun det strategiske forskningsprogrammet for kunnskapsbasert praksis innen helsefag i Helse Vest. Målet med satsingen har vært å bidra til bedre helsetjenester gjennom å øke forskningskompetansen og evnen til å anvende forskningsbasert kunnskap i helsefagene. Hun er medforfatter på boken Jobb kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere (Akribe 2012).

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Jobb kunnskapsbasert!

En arbeidsbok
Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Liv Merete Reinar og Lena Nordheim
Utgivelsesår: 2012