Jens-Christian Smeby

Jens-Christian Smeby

Jens-Christian Smeby er professor og stedfortredende leder ved Senter for profesjonsstudier. Smeby har bred faglig kompetanse innen sosiologi og utdanningsforskning. Sentrale forskningstema de senere årene er profesjonslæring i utdanning og arbeidsliv og hva som kjennetegner profesjonskunnskap og ekspertise. Han har studert dette komparativt og med særlig fokus på blant annet lærere, førskolelærere, sykepleiere og sosialarbeidere. Smeby er redaktør av det internasjonal nettidsskriftet Professions and Professionalism og styremedlem i Research Committee on Sociology of Professional Groups i den Internasjonale sosiologforeningen.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014

Engasjement og læring

Fagkritiske perspektiver på sykepleie
Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2007

Forskning ved universitetene

Rammebetingelser, relevans og resultater
Magnus Gulbrandsen og Jens-Christian Smeby (red.)
Utgivelsesår: 2005