Birgit Nordtug
© Birgit Nordtug

Birgit Nordtug

Birgit Nordtug jobber som førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Lillehammer. Hennes forskningsinteresser er for tiden først og fremst av teoretisk karakter knyttet til psykologiske grunnlagsproblemer, semiotikk og fransk psykoanalyse. Hun driver imidlertid også litt med empirisk forskning knyttet til en oppfølging av doktorgradsavhandlingens tematikk om subjektivitet og spiseforstyrrelser.

Atferdsproblemer

Innføring i pedagogisk analyse
Petter Aasen, Birgit Nordtug, Sigrun K. Ertesvåg og Birgit Leirvik
Utgivelsesår: 2002