Iver B. Neumann
© Iver B. Neumann

Iver B. Neumann

Iver B. Neumann er professor og forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han har doktorgrad i sosialantropologi (Oslo) og statsvitenskap (Oxford). Neumann har skrevet flere bøker og artikler om samfunnsvitenskapelig teori og metode.

Forskeren i forskerprosessen

Metodebok om situering
Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann
Utgivelsesår: 2015

Forskeren i forskningsprosessen

Metodebok om situering
Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann
Utgivelsesår: 2012

Norsk utenrikspolitisk praksis

Aktører og prosesser
Birgitte Kjos Fonn, Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending (red.)
Utgivelsesår: 2006

Global politikk

Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis
Iver B. Neumann (red.)
Utgivelsesår: 2002

Norges utenrikspolitikk

Knutsen, Sørbø og Gjerdåker (red.)
Utgivelsesår: 1997