Petter Nafstad

Petter Nafstad

Europeisk filosofi

Med retninger innenfor nyere sosialfilosofi
Petter Nafstad
Utgivelsesår: 1996