Erik Møse

Erik Møse

(f. 1950) har permisjon fra stilling som dommer i Høyesterett for å være dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol.

Menneskerettigheter

Erik Møse
Utgivelsesår: 2002