Jorunn Møller

Jorunn Møller

er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresse er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelsesfunksjonen. I de senere årene har hennes forskning også omfattet styring av skolen. Hun leder nå et NFR – prosjekt som undersøker hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket og omformer rettslige standarder til profesjonell handling lokalt.

Pedagogiske fenomener

En innføring
Ole Andreas Kvamme, Tone Kvernbekk, Torill Strand (red.)
Utgivelsesår: 2016

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014

Læringsplakaten

Skolens samfunnskontrakt
Jorunn Møller og Liv Sundli (red.)
Utgivelsesår: 2007

Utdanningsledelse

Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt og Guri Skedsmo (red.)
Utgivelsesår: 2006

Lære å/og lede

Dilemmaer i skolehverdagen
Jorunn Møller
Utgivelsesår: 1996