Brit Mæhlum
© Bjørn Ramberg

Brit Mæhlum

Brit Mæhlum er professor i nordisk språkvitenskap ved NTNU. Hun har skrevet artikler og bøker om norsk språk og generelle språkvitenskapelige emner.

Det norske dialektlandskapet

Innføring i studiet av dialekter
Brit Mæhlum og Unn Røyneland
Utgivelsesår: 2012

Språkmøte

Innføring i sosiolingvistikk
Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy
Utgivelsesår: 2008