Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Innføring i politivitenskap

Paul Larsson, Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus og Rolf Granér (red.)
Utgivelsesår: 2014